Home
Route
Contact
Nieuwsbrief
Tel: 072 220 82 69 / Email: info@nancypiebinga.nl
Nieuwsbrief
Vul hieronder uw email in om de nieuwsbrief te ontvangen

Hypnotherapie is een dynamische therapievorm waarbij we ons ‘verhaal’ dat we ons hele leven meedragen, en wat doorgaans gekleurd, onvolledig of belemmerend is, onder de loep nemen op een dieper level dan het rationele. Wat is er nog waar van je verhaal? Waar zit je pijn en waar zit de heling?

Op rationeel niveau duurt zo’n ‘onderzoek’ vaak erg lang. Het valt niet mee om langs al die intelligent gecreëerde afleidingsmanouvres te komen. Hypnose is een soort meditatieve staat die, onder begeleiding, heel eenvouding te bereiken is. Door dieper te gaan komt je bij je ware zelf.

Ik combineer hypnotherapie met andere therapievormen zoals NLP (Neuro Linguistisch Programmeren), Regressietherapie en EMDR (Eye Movement Desensitization & Reprocessing). Als het één niet werkt, werkt het andere beter. Zo komen we tot een passende behandelwijze.

Kortom; je bent op zoek naar een coach die jou een poosje begeleidt op je levenspad. Wat heb je nodig:

 

Begeleiding bij ingrijpende gebeurtenissen

Het kan zijn dat je een situatie meemaakt of hebt meegemaakt waarbij je emotionele begeleiding nodig hebt. Dit kan een ontslag zijn, een scheiding, ziekte op andere ingrijpende dingen. Hoe ga je met zoiets om? Hoe vind je de balans weer in je bestaan en hoe verwerk je de pijn die je erdoor ervaart?

 

Coaching bij bezinningsvraagstukken

Heb je behoefte aan coaching en begeleiding? Bijvoorbeeld een nieuwe fase in je leven betreffende je carriere, relatie, verhuizing enz. Het thema kan te maken hebben met grenzen aangeven, in je flow komen en blijven, je focus helder krijgen en houden. Of je levenssituatie lijkt zich niet te ontwikkelen zoals je had gewild.

 

Traumaverwerking

Wellicht heb je onverwerkte pijn en beïnvloedt dit nog steeds je gedrag in het hier en nu. Traumatische ervaringen uit het verleden waardoor je belemmerd wordt in je ‘zijn’ in het heden. In veel therapieën moeten deze gebeurtenissen worden ‘opgerakeld’ waardoor je het volledig herbeleeft. Dit kan voor sommigen een aanzienlijke drempel zijn om zware thema’s aan te pakken. Dit is met hypnotherapie en EMDR heel anders; de herbeleving is snel, ‘verdund’ en wordt meer op afstand beleefd.

 

Inzicht in belemmerend gedrag

Soms heb je problemen die je niet kunt wijten aan gebeurtenissen of situaties uit het verleden. Het lijkt alsof je wordt gestuurd door iets ‘in’ jezelf waardoor je de regie kwijtraakt en overgaat tot handelingen en gedragingen die je lastig of zelfs ongewenst vindt. We gaan dan kijken naar de ’triggers’ die je hebt, de aanleiding die het gedrag oproept.

Een sessie kost € 85,- en wordt door vele zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed.

Aangesloten bij de NBVH alsmede de SRBAG