Home
Route
Contact
Nieuwsbrief
Tel: 072 220 82 69 / Email: info@nancypiebinga.nl
Nieuwsbrief
Vul hieronder uw email in om de nieuwsbrief te ontvangen

Mijn specialisme is het werken met trauma’s en onverwerkte gebeurtenissen die diep zijn weggestopt, te heftig zijn om ‘op te rakelen’ of waarbij geen enkele andere therapie heeft geholpen. Ik denk hierbij aan getraumatiseerde militairen, medewerkers van hulpverleningsdiensten, incestslachtoffers of slachtoffers van (extreem) geweld.

Voor deze groepen is het ‘oprakelen’ van de traumatische gebeurtenis(sen) vaak onmogelijk. De oorzaak hiervan kan zijn het verdringen ervan of het gewoonweg niet aandurven het opnieuw te doorleven.

Door hypnotherapie te combineren met EMDR heb ik opmerkelijke resultaten geboekt. Het maakt hierbij niet uit of het trauma oud is, of de herinnering ervan onvolledig. Het blijkt ook elke keer aan te slaan wanneer andere therapievormen niet of nauwelijks verandering hebben gebracht. Hierdoor heb ik veel ervaring met het behandelen van mensen die ‘uitbehandeld’ lijken te zijn en die vele dingen hebben geprobeerd, echter zonder bevredigend resultaat. De gebeurtenissen kunnen worden verwerkt zonder ze in detail te hoeven herbeleven.

Deze manier van werken slaat erg goed aan bij pubers omdat zij zeer goed reageren op EMDR. Zij hebben al baat bij enkele sessies en maken opmerkelijk snel vordering in hun proces. Deze vorderingen zijn blijvend en er hoeft niet te worden ‘geoefend’ om het gedrag op peil te houden. Hierdoor is het een aantrekkelijke vorm van therapie voor jonge mensen. Ook als ondersteuning om meer in hun kracht te komen, uitdagingen aan te gaan en zich te wapenen tegen bijvoorbeeld pesten of slechte schoolresultaten.

Kom eens langs voor een vrijblijvende intake zodat we jouw probleem in kaart kunnen brengen en een passende oplossing kunnen vinden.

Plaats een bericht